Etik

Alla kontakter och all information vi erhåller i samband med ett rekryteringsuppdrag behandlas strikt konfidentiellt, både gentemot uppdragsgivare och potentiella kandidater till en befattning.

Vi förbinder oss att inte aktivt rekrytera personer från ett företag vi arbetat med i ett uppdrag, ett år från avslutat projekt. Referenstagning sker diskret och med största möjliga omtanke om alla involverade.